Nyheder

Titel:

NYBORG KLIMASIKRINGSANLÆG

Dato:

Start: 28-11-2020

Kilde:

Kilde: Jan Eriksen

Nyhedstekst:

Verdens største klimasikringsanlægs installation går planmæssigt fremad. 

Trapez bygværket er lige nu blevet placeret korrekt. 

Made In Denmark

Foto:
nyborg
Multi Billede:
Nyborg klimasikring1Nyborg Klimasikring2Nyborg klimasikring3