Klimasikring

Produktnavn:

Ejektorsystem

Beskrivelse:
  • Øger gennemløb i rør og brønd.
  • Hjælper med at holde udløb fri for sand og andre aflejringer.
  • Presser vandet ud selv om havet står højere end udløbet.
  • Minimerer og udjævner spidsbelastninger i baglandet.
  • For maksimal effekt kombineres med HPP pumpestation.


Youtube: