Klimasikring

Produktnavn:

Frontmure

Beskrivelse:
  • Stærke bolværker mod bølger og strøm til at beskytte bagvedliggende rør. 
  • Udformning medvirkede til at holde udløb fri af sand, tang, muslingeskaller og andre sedimenter. 
  • Udformning optimeret med væg i vinkel til at give bedst mulige forhold til graveklapfunktion og minimere opstuvning. 


  • Aggressiv beton styrkeklasse 35.
Youtube: